Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

WebQuests

Ένα WebQuest αποτελεί μια δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης κατά την οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν να επιλύσουν ένα πρόβλημα χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφόρησης, αλλά συχνά όχι μοναδική.Βασικός στόχος της διερεύνησης που επιδιώκεται είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης, συνεργατικής μάθησης, σύνδεσης με άλλη γνώση, ανάπτυξη παιδαγωγικών αρχών.Περισσότερες πληροφορίες για την δημιουργία WebQuests στην διεύθυνση http://www.webquest.org/.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου